Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ AN NINH

An Ninh là một xã lớn của huyện Quỳnh Phụ, cách trung tâm huyện khoảng 09 km, xã tiếp giáp với nhiều địa phương khác trong huyện, có hệ thống giao thông đường bộ, đường sông thuận lợi cho phát triển buôn bán hàng hóa và tiếp cận nhiều yếu tố tích cực của nền kinh tế thị trường.An Ninh có tổng diện tích đất tự nhiên là 795,31 ha; đất nông nghiệp là 541,15ha; đất phi nông nghiệp là 254,16ha; dân số 9.839 người.